Rullstolsramp & Handikappramp

Våra större, stationära rullstolsramper – EU-ramper – passar för både bostadsanpassningar och anpassningar av offentliga byggnader och tar användaren hela vägen fram till dörren. Materialet i rampen är varmförzinkat stål vilket ger överlägsen stabilitet jämfört med motsvarande aluminiumramp, stål är tre gånger starkare än aluminium.

 

Systemet är moduluppbyggt, mycket flexibelt och utformat enligt svenska byggnormer som säger att en stationär ramp får luta högst 1:12. Ramperna bör heller inte ha en större höjdskillnad än 0,5 m mellan viloplanen. Standardbredderna på rampmodulerna är 0,9 m och 1,3 m.


rullstolsramp, handikappramp, ramp för rullstol, rullstolsramper, ramperVårt teleskopiska ben i räckesstolpen medför att det endast behövs en längd på benet, upp till 0,9 m. Detta medför enkel projektering och montering av rampen samt begränsad lagerhållning.

 

 

 

 
rullstolsramp, handikappramp, ramp för rullstol, rullstolsramper, ramperSträckmetall ger en mycket halksäker yta på rampen som släpper igenom nederbörd. Ramperna kan även förses med kontrastmarkeringar i sträckmetall för bästa tillgänglighet.


rullstolsramp, handikappramp, ramp för rullstol, rullstolsramper, ramperVåra entréplan har en funktion som gör att rampen i de flesta fall kan komma ända fram till dörren. Den ena sidan har en avtagbar balk vilket innebär att trappor kan grenslas. 


rullstolsramp, handikappramp, ramp för rullstol, rullstolsramper, ramperVår unika Ergosoft-handledare är framtagen för att ge ett starkt grepp för handen. Den är varken rund eller fyrkantig utan både och. Handledaren ingår i alla våra räckesmodeller till ramperna.

 

 

rullstolsramp, handikappramp, ramp för rullstol, rullstolsramper, ramperFör mindre nivåskillnader rekommenderar vi TRIDENT Miniramp som är perfekt till trånga utrymmen med små höjdskillnader. Modulerna byggs samman till olika ramplängder och kan även fogas samman med EU-rampen till en smidig entrélösning.

 Tridents ramper finns på BIM-object

 

Bläddra i våra broschyrer:

TRIDENT EU-ramp 

TRIDENT  Mini-ramp 


Marko Ketonen
Modul & trappor Sverige
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Per-Ivar Grahn
Mellersta Sverige Väst
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se

Sven-Ingvar Mattsson-Göthe
Mellersta Sverige väst samt södra Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se

Fredrik Andersson
Södra Sverige
0431-44 95 13
fredrik.andersson@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se