EasyLift

EasyLift är en ny modell av låglyftande plattform, där fyra ben ger ökad stabilitet och en högre lyfthastighet än tidigare modell. Två standardstorlekar finns. Manövrering sker med hålldon, fast installerat, eller med fjärrmanövrering. Övre och nedre grind finns som tillval. EasyLift får endast användas för persontransport, varutransport är förbjuden.

 


Marko Ketonen
Modul & trappor Sverige
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Per-Ivar Grahn
Mellersta Sverige Väst
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se

Sven-Ingvar Mattsson-Göthe
Mellersta Sverige väst samt södra Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se

Fredrik Andersson
Södra Sverige
0431-44 95 13
fredrik.andersson@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se