AssiStep

Genom att använda AssiStep kan användarna säkra sig själva mot fall och samtidigt träna kroppen till ett rörligare liv. AssiStep fungerar som en trapprollator, som ger användarna säkerhet och trygghet när de går i trappor. Samtidigt hjälper AssiStep brukaren att fortsätta leva oberoende och självständigt.

Varje år dör närmare 1600 personer äldre än  65 år till följd av en fallolycka i Sverige, det vill säga ungefär fyra personer varje dag. En av de mest riskfyllda platserna i bostaden är trappan. Cirka 90 procent av olyckor i trappor är fallrelaterade. Samhällets kostnader för fallolyckor är mycket höga och ökar för varje år. Statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) visar att under 2013 fick cirka 50 000 svenskar över 65 år sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor.

 

Bläddra i vår broschyr:

TRIDENT AssiStep 

TRIDENT Bruksanvisning AssiStep 


 

Marko Ketonen
Södra Sverige
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Per-Ivar Grahn
Mellersta Sverige Väst
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt Norra Stockholm
08-121 310 55
anders.lord@trident.se

Sven-Ingvar Mattsson-Göthe
Mellersta Sverige väst samt södra Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt Norra Stockholm
08-121 310 55
anders.lord@trident.se