Hjälpmedel

Med väl designade och funktionella hjälpmedel gör vi vardagen enklare och bekvämare. TRIDENT erbjuder en mångfald av hjälpmedel för privat och offentlig miljö, alla framtagna med användarens säkerhet och ergonomi i fokus.

 

Marko Ketonen
Södra Sverige
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Trident Per-Ivar Grahn

Per-Ivar Grahn
Mellersta Sverige Väst
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Trident Anders Lord

Anders Lord
Norra Sverige
samt Norra Stockholm
08-121 310 55
anders.lord@trident.se

Trident Sven-Ingvar Mattsson

Sven-Ingvar Mattsson-Göthe
Mellersta Sverige väst samt södra Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se

Trident Anders Lord

Anders Lord
Norra Sverige
samt Norra Stockholm
08-121 310 55
anders.lord@trident.se