Sök bidrag för bostadsanpassning

Behöver du anpassa din bostad för att du, eller din närstående har svårare att röra sig eller på grund av annan funktionsnedsättning? Då har du rätt till kommunalt bidrag för bostadsanpassning.

Så här säger Boverket:
”Du kan ansöka om bidraget om du eller en familjemedlem har en bestående eller långvarig fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Bostadsanpassningsbidraget finns för att ge personer som har bestående funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i ett eget boende.”

Alla slags privatbostäder

Bostadsanpassningsbidrag gäller alla typer av privatbostäder: eget hus, hyreslägenhet eller bostadsrätt. Normalt ska din bostad vara en permanent bostad. Tyvärr gäller anpassningsbidraget inte för fritidshus.

Kommunen beslutar

Det är kommunen som beslutar om bostadsanpassningsbidrag. Det är dit du ska vända dig för information och ansökningsblankett.

Vad gäller för din kommun

Klicka på länken nedan och välj din kommun så hittar du vad som gäller för dig.
Information om din kommuns bostadsanpassningsbidrag

Mer information

Övergripande information från Boverket.
Boverkets handbok om Bostadsanpassningsbidraget


 

Marko Ketonen
Modul & trappor Sverige
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Per-Ivar Grahn
Mellersta Sverige Väst
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se

Sven-Ingvar Mattsson-Göthe
Mellersta Sverige väst samt södra Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se

Fredrik Andersson
Södra Sverige
0431-44 95 13
fredrik.andersson@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se