Trapprollator

Alla människor har olika behov. Viktiga frågor för individen är valfrihet och engagemanget att klara sig själv. För de personer som har svårt att gå i trappor erbjuds ofta lösningarna trapphissinstallation, ombyggnation av boendet eller att flytta. TRIDENTs manuella väggfasta konstruktion gör trappan säkrare.

Marko Ketonen
Södra Sverige
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Per-Ivar Grahn
Mellersta Sverige Väst
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se

Sven-Ingvar Mattsson-Göthe
Mellersta Sverige väst samt södra Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se

Anders Lord
Norra Sverige
samt mellersta Sverige Öst
08-121 310 55
anders.lord@trident.se