AssiStep

Genom att använda AssiStep kan användarna säkra sig själva mot fall och samtidigt träna kroppen till ett rörligare liv. AssiStep fungerar som en trapprollator, som ger användarna säkerhet och trygghet när de går i trappor. Samtidigt hjälper AssiStep brukaren att fortsätta leva oberoende och självständigt.

Varje år dör närmare 1600 personer äldre än  65 år till följd av en fallolycka i Sverige, det vill säga ungefär fyra personer varje dag. En av de mest riskfyllda platserna i bostaden är trappan. Cirka 90 procent av olyckor i trappor är fallrelaterade. Samhällets kostnader för fallolyckor är mycket höga och ökar för varje år. Statistik från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) visar att under 2013 fick cirka 50 000 svenskar över 65 år sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor.

 

Bläddra i vår broschyr:

TRIDENT AssiStep 

TRIDENT Bruksanvisning AssiStep 


 

Marko Ketonen
Södra Sverige och Danmark
0431-44 95 17
marko.ketonen@trident.se

Trident Folke Westling

Folke Westling
Mellersta Sverige Väst och Norge
054-53 35 00
folke.westling@trident.se

Trident Henrik Lindgren

Henrik Lindgren
Mellersta Sverige Öst
08-121 355 30
henrik.lindgren@trident.se

Trident Per-Ivar Grahn

Per-Ivar Grahn
Norra Sverige
0431-44 95 03
per-ivar.grahn@trident.se

Trident Sven-Ingvar Mattsson

Sven-Ingvar Mattsson
Hela Sverige - Flexstep & Easylift
0431-44 95 04
sven-ingvar.mattsson@trident.se