Försäljning


Sven-Ingvar Mattsson

Per-Ivar Grahn

Bostadsanpassning, tillgänglighet Norra Sverige.

Katarina Kvarnrud

Vård & omsorg, Teknisk information gällande service och eftermarknad fordon

Alexander Anvedahl

Thomas Christerson

Helaform:

Sortimentet distribueras rikstäckande till återförsäljare av järn- och byggmaterial av:
THOMÉE GRUPPEN AB
Box 50304, 212 13 Malmö
Tfn: 040 - 38 60 00
Fax: 040 - 18 72 94 E-post: info@thomee.se www.thomee.se